Alulírott, az adataim weboldalon történő megadásával és társaság alapításra vagy társaságmódosításra történő megbízással hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen, és adataimat a megbízás teljesítése keretében kezelje.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 18-19.§ szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megbízott ügyvéd a jogügyletek biztonságának elősegítése érdekében személyes adataimat, okmányaimat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett Kormányzati Portálon keresztül ellenőrizze.

Tudomásul veszem, hogy a fenti ellenőrzés folytán megismert adatokat az Ügyvédi Iroda tagja, az Ügyvédi Iroda munkavállalói, megbízottjai, illetve al- megbízottjai kizárólag az okiratba foglalással, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége során használhatják fel, továbbbá azt, hogy ezen adatok a jogszabályban rögzített őrzési idő lejártát követően megsemmisítésre kerülnek.

Tudomásul veszem, hogy a jelen adatlapon adatokban bekövetkező változások Ügyvédi Iroda részére történő bejelentése kizárólag az Ügyfél felelőssége és kötelezettsége. Ezen kötelezettségének az ügyfél a változásokat követő 5 napon belül köteles eleget tenni. 

Fenti hozzájárulásom a megbízott Ügyvédi Iroda munkavállalói, megbízottjai, illetve almegbízottjai, partnerei (pl. a székhelyszolgálató) vonatkozásában is érvényesek.